فروشگاه اينترنتي گينزا
فروشگاه اينترنتي گينزا

گاهي اوقات از مدل كاشت ناخن خود راضي نبوده و يا به طور كل از كاشتن ناخن پشيمان شده ايم ؛ هرچند كاشت بسيار مد شده است و ساده ترين راه براي بلند كردن و زيبا جلوه دادن ناخن هاي شما هستند اما بعد از چند هفته يا يك ماه، جدا كردنشان بسيار دردناك مي شود.

بهترين ايده هميشه اين است كه آن را توسط يك متخصص در يك سالن ناخن انجام دهيد، اما زمان و پول معمولاً محدوديت واقعي محسوب مي شود.

اگر اينطور است، ما اينجاييم ساده ترين راه براي برداشتن ناخن كاشت در خانه را به شما آموزش دهيم پس با مطالعه دقيق اين بخش از دنياي مد نمناك بهترين روش براي از بين بردن اين ناخن هاي مصنوعي را بدون كمترين آسيب به بافت ناخن بياموزيد.

براي برداشتن و جدا كردن كاشت ناخن در خانه چه كنيم؟
وقتي بحث از بين بردن ناخن كاشت مي شود، استون بهترين نجات دهنده شما است اين ماده شيميايي قوي مايع را حل مي كند و به شما كمك مي كند به راحتي آن ها را از بين ببريد.من مي دانم كه شما به اين فكر مي كنيد كه يك چيز خيلي قوي است، اما براي پوست شما ايمن است.استون چيزي نيست كه زياد با پوست شما تماس پيدا كند، اما جدا از كمي خشكي و در برخي موارد نادر، كمي قرمزي، براي استفاده مناسب است.

برداشتن ناخن كاشت

https://elanza.com/product/LNZ-P-5307/%D9%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-keratin-%D8%AD%D8%AC%D9%85-750-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

براي برداشتن ناخن كاشت چه بايد كرد؟
7 روش خانگي براي برداشتن ناخن كاشت در منزل
روش برداشتن ناخن كاشت با استون
دو روش وجود دارد كه شما مي توانيد با استفاده از استون، ناخن هاي خود را برداريد.

روش 1: چگونه مي تواتن ناخن هاي كاشت را با استفاده از استون و فويل آلومينيوم برداشت:

وسايل مورد نياز:

استون، ناخن گير ؛ بافر يا پوليش ناخن ،پنبه ،فويل آلومينيومي و ژل را تهيه كنيد.

مراحل:

ناخن هاي كاشتتان را تا جايي كه ممكن است كوتاه كنيد.
هرگونه برق ناخن و لاك را پاك كنيد.
ژل را روي پوست اطراف انگشتتان بماليد. حالا، پنبه را در استون خيس كنيد و آن را روي ناخن هايتان بماليد.
يك قطعه از آلومينيوم را جدا كنيد و آن را بر روي پنبه قرار دهيد تا در جاي خود باقي بماند و دورش بپيچانيد و 25-30 دقيقه صبر كنيد.
فويل آلومينيومي را به آرامي برداريد و ناخن كاشتتان هم بايد با آن جدا شود. اگر شما احساس كرديد هنوز مقاومت مي كند، بارها اين كار را تكرار كنيد.
برداشتن كاشت ناخن با فويل

ريموو كاشت ناخن با فويل آلومينيومي
روش 2: چگونه با استفاده از استون و آب گرم ناخن كاشت را برداريم:

روش جايگزين ديگري براي استفاده از استون اين است كه به سادگي ناخن خود را در استون فرو كنيد.

وسايل مورد نياز:

استون ، چوب هاي نازك ،ژل ،ناخن گير ، آب گرم ، موچين و دو عدد كاسه

مراحل:

ناخن هاي خود را تا جاي ممكن كوتاه كنيد و زير كوتيكول ناخنتان چوب هاي نازك را تاجاي ممكن بكشيد و حركت دهيد.
يك كاسه را پر از استون كنيد و يك كاسه ديگر با آب گرم پر كنيد و كاسه حاوي استون را در داخل كاسه حاوي آب گرم قرار دهيد تا گرم شود.
هم اكنون مقدار زيادي ژل را روي پوست اطراف ناخن خود بماليد اين كار از آن ها در برابر تاثير سخت استون محافظت مي كند.
حالا ناخن هاي خود را در كاسه حاوي استون فرو كنيد. 30-40 دقيقه صبر كنيد.
بررسي كنيد كه آيا ناخن هاي كاشتتان نرم شده اند يا خير، و شما بايد بتوانيد با موچين آنها را به آرامي بكنيد.
اگر مقاومت مي كنند، كار خاصي نكنيد و آنها را براي مدت بيشتري در استون بگذاريد.
برداشتن ناخن كاشت با استون

ناخن ها را در كاسه حاوي آستون بگذاريد
برداشتن ناخن هاي كاشت بدون استون:
اگر نمي خواهيد پوست شما با چيزي مثل استون تماس پيدا كند، مي توانيد اين روش ها را امتحان كنيد كه به جاي استون از چيزهاي ديگري استفاده كنيد.

روش 1: چگونه مي توان ناخن هاي كاشت را با استفاده از پاك كننده هاي عاري از استون برداشت:

اين كار كمي بيشتر طول مي كشد، اما اگر نمي خواهيد از استون استفاده كنيد، لاك ناخن شما نيز مي تواند كمك كند تا آن ناخن هاي سرسخت را از بين ببريد.

وسايل مورد نياز:

پاك كننده غير استوني لاك ناخن ، موچين ، كاسه ، ناخن گير را اماده كنيد.

مراحل:

ناخن هاي كاشتتان را تا جاي ممكن كوتاه كنيد.
لبه هاي نوك تيزش را با موچين باز كنيد.
حالا استون را در يك كاسه بريزيد.
ناخن هاي خود را حداقل براي 30-40 دقيقه در پاك كننده لاك ناخن خيس كنيد.
زماني كه احساس مي كنيد ناخن شل شده، آن را به آرامي با موچين بكنيد؛ اگر به راحتي جدا نمي شوند، براي مدتي بيشتر بگذاريد بمانند.
توصيه سريع: پاك كننده عادي لاك ناخن بدون استون بعد از مدتي تبخير مي شوند بنابراين بهتر است كه پاك كننده لاك ناخن بيشتري را داشته باشيد.

ريموو كاشت ناخن در خانه

روش جالب برداشتن كاشت ناخن بدون استون
روش 2: چگونه مي توان با نخ دندان ناخن كاشت را برداشت:

از كمدتان نخ دندان را بيرون بياوريد. علاوه بر بهداشت دهاني شما، اين نخ هاي قوي راه بسيار خوبي براي برداشت ناخن هاي كاشت است با اين حال، اين كار تنها توسط شما انجام نمي شود، پس مطمئن شويد كه كسي را داريد كه بتواند با آن، به شما كمك كند.

وسايل مورد نياز

چوب نازك ،نخ دندان، را تهيه كنيد.

مرحله 1: مرحله فرآيند:

زير ناخنتان چوب را بكشيد تا ورودي كمي زير ناخن ايجاد كنيد.
از شخص ديگري بخواهيد تا نخ دندان را از طريق مجاري ورودي حركت دهد و با حركت اره اي حركت كند.اين كار را ادامه دهيد تا ناخن كاشت جدا شود.
توصيه سريع: اين روش بسته به آستانه درد شما مي تواند كمي ناراحت كننده يا دردناك باشد.

برداشتن ناخن كاشت با نخ دندان

استفاده از نخ دندان براي برداشتن ناخن كاشت
روش 3: چگونه مي توان ناخن كاشت را با سوهان ناخن برداشت:

يك راه ديگر براي خلاص شدن از ناخن هاي كاشت، سوهان ناخن است ؛ بله، كمي وقت گير است، اما مطمئن هستيد كه پوست شما با هيچ ماده شيميايي تماس پيدا نمي كند و كار نسبتاً مناسبي براي برداشتن ناخن هاي كاشت است.

وسايل مورد نياز

بافر يا سوهان ناخن، چوب هاي نازك، ناخن گير، قيچي ناخن، روغن تقويتي ناخن

مراحل:

اگر لاك داريد، كامل پاك كنيد و تا جاي ممكن ناخن هايتان را كوتاه كنيد.
اكنون سوهان ناخن را روي ناخن هاي كاشتتان بكشيد. به سوهان كشيدن ادامه دهيد تا احساس كنيد به ناخن هاي واقعي خود رسيده ايد.
فقط مراقب باشيد و قبل از اينكه بخواهيد روي ناخن هاي واقعي خود را هم بكشيد، متوقف شويد.
اگر ديديد كه برخي از آن هنوز بر روي ناخن هاي شما باقي مي ماند، چوب را زير ناخن كاشت بكشيد تا جدا شود. دقت كنيد كه تنها قطعات كوچكي را در يك زمان زيرشان بكشيد و سعي نكنيد زياد آن را باز كنيد.
توصيه سريع: اين روش مي تواند كمي براي ناخن هاي شما سخت و مضر باشد، براي همين در پايان به آن روغن ناخن بزنيد.

ريموو ناخن با سوهان

برداشتن ناخن هاي كاشت بدون مواد شيميايي
روش 4: چگونه مي توان ناخن كاشت را با كارت ويزيت لمينتي جدا كرد:

اگر مي خواهيد ناخن هاي كاشتتان را برداريد، اين يكي از سريع ترين راه هايي است كه مي توانيد انجام دهيد. تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه به كيف خود نگاه كنيد و يك كارت برداريد.

چيزهايي كه نياز داريد:

كارت لمينتي ؛ چوب هاي نازك

مراحل:

از چوب هاي نازك براي بلند كردن لبه هاي ناخن هاي كاشت و ايجاد يك ورودي كوچك استفاده كنيد ؛ حالا اين كارت را برداريد و آن را به قسمت ورودي بين ناخن خودتان و ناخن كاشتتان ببريد و فشار آرامي را در يك حركت به سمت بالا اعمال كنيد. اين كار را در زماني انجام دهيد كه از پاره كردن ناخن واقعي خود اجتناب كنيد و ناخن ها بايد درست از جايشان خارج شوند.

نكته سريع: شما همچنين مي توانيد از كارت اعتباري جاي يك كارت بيزينسي لمينتي براي اين روش استفاده كنيد.

آموزش برداشتن ناخن كاشت

ريموو كاشت ناخن با چوب و كارت ويزيت
روش 5: چگونه مي توان از آب گرم براي برادشتن ناخن كاشت استفاده كرد:

اين يكي از آسان ترين و سريع ترين روش هاي برداشتن اين ناخن ها است. همچنين ايمن ترين روش نيز مي باشد.

وسايل مورد نياز

آب گرم، سوهان ناخن، چوب هاي نازك و ناخن گير را مهيا كنيد.

مراحل:

ناخن ها را تا حد ممكن كوتاه كنيد و لبه هاي آن را با چوب نازك كمي باز كنيد.
آب گرم را در يك كاسه بريزيد ؛ دقت كنيد كه درجه حرارت به همان اندازه كه شما بايد براي مدت طولاني خيس كنيد، راحت باشيد.
ناخن هاي خود را در آب گرم به مدت حداقل 30-40 دقيقه خيس كنيد تا چسب حل شود. سعي كنيد در يك زاويه كه آب گرم از طريق مجاري ورودي كه با چوب نازك خود ايجاد كرده ايد، نفوذ كند. اگر ناخن ها كنده نشدند، كمي آب گرم اضافه كنيد و به مدت بيشتر در اين حالت بمانيد.
نكته سريع: همانطور كه بايد براي مدت طولاني خيس كنيد، آب به تدريج سردتر خواهد شد پس آب را مدام و مجددا گرم كنيد.

https://elanza.com/product/LNZ-P-600548ad04557/%D8%B1%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46

روش جداكردن ناخن كاشت

آسان ترين و ايمن ترين روش جدا كردن ناخت كاشت
نكات مهم و اقدامات احتياطي در هنگام برداشتن ناخن هاي كاشت
تحت هيچ شرايطي، سعي نكنيد ناخن هاي خود را با زور بكنيد.
ممكن است ناخن واقعي شما بشكند و باعث عفونت يا خونريزي شود كه بسيار دردناك خواهد بود.
اگر قصد داريد روش هايي را امتحان كنيد كه شامل استون هستند، دقت كنيد كه هيچ آتشي در اطراف شما وجود نداشته باشد، چون استون به شدت قابل اشتعال است.
هم چنين در بيشتر موارد، اثرات جانبي استون شامل كم آبي پوست و چروك پوست به طور موقت است، چون تركيب شيميايي قوي است.
اگر احساس سوزش مي كنيد و يا قرمزي جدي داريد، زخم خود را فشار ندهيد و به دنبال كمك حرفه اي باشيد.
از يك روغن ناخن بعد از كارتان استفاده كنيد هم چنين اين روش ها مي توانند واقعا بر روي پوست تاثير داشته باشند، بنابراين مرطوب كننده ملايم را بعد از اين فرآيند اعمال كنيد.
پس از برداشتن ناخن كاشت، چسب باقي مانده و يا باقيمانده ناخن كاشت كه بر روي ناخن واقعي شما باقي مي ماند را با سوهان پاك كنيد و از بين ببريد ؛ اين فرآيند معمولاً زمان زيادي را مي گيرد بنابراين صبر داشته باشيد و در جايي بنشينيد كه بتوانيد به راحتي در آنجا بمانيد.
بعد از اين كه ناخن هاي خود را برداشتيد، حداقل يك هفته صبر كنيد و به ناخن هاي خود اجازه دهيد تا قبل از انجام كار بعدي كمي تقويت شوند.

منبع: https://namnak.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.p24433


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۳۵:۵۰ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

كاشت ناخن يكي از روش هاي رايجي است كه امروزه خانم ها براي زيباتر شدن دست هايشان انجام ميدهند, خانم هاي به دلايل مختلفي به كاشت ناخن روي مي آورند برخي فقط به خاطر زيبايي و برخي براي پوشاندن مشكلات ناخن هايشان كه رنگ و روي جالبي ندارند اين كار را انجام ميدهند. از آنجايي كه كاشت ناخن مصنوعي باعث نرسيدن اكسيژن كافي به بافت زير ناخن ميشود ميتواند عوارض خطرناكي داشته باشد.

عوارض كاشت ناخن

كاشت ناخن چه عوارضي دارد؟
زيبايي دست ها و ناخن ها براي خانم ها و دخترخانم هاي جوان از اهميت ويژه اي برخوردار است و ممكن است به خاطر آن دست به هركاري مانند كاشت ناخن بزنند اما اگر از عوارض آن مطلع باشيد شايد ديگر براي زيباتر شدن دست هايتان سراغ كاشت ناخن نرويد.

عوارض كاشت ناخن مصنوعي

https://elanza.com/product/LNZ-P-5307/%D9%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-keratin-%D8%AD%D8%AC%D9%85-750-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
تغيير رنگ ناخن
التهاب دور ناخن
عفونت هاي قارچي
اگزماي تماسي
شل شدن ناخن ها
ترك و شكاف ناخن
اگر ناخن هاي مشكل دار داريد به جاي كاشت ناخن بهتر است براي زيبايي و سلامت ناخن هايتان به متخصص پوست مراجعه كنيد. براي داشتن ناخن هاي زيبا و سالم چند توصيه به شما داريم:

- بعد از كار مواد كثيف بايد فورا ناخن هايتان را به خوبي تميز كنيد

- ناخن ها را به دو جهت سوهان نكشيد زيرا شكننده ميشوند

- مواد غذايي سرشار از سيليكون و سولفور زياد مصرف كنيد

https://elanza.com/product/LNZ-P-5304/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-anti-dandruff-%D8%AD%D8%AC%D9%85-750-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

- مصرف روزانه بيوتين بسيار كمك كننده است

- نوشيدن آب باعث استحكام ناخن ها ميشود

اگر تصميم تان را براي كاشت ناخن گرفته ايد بايد اين كار را به فردي كه گواهي انجام كاشت ناخن را دارد بسپاريد و براي جلوگيري از عوارض ها و مضرات كاشت ناخن هر 3 ماه يكبار آن ها را برداريد تا ناخن هايتان استراحت كنند.

منبع: https://namnak.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.p68032


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۳۲:۰۹ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

استفاده نادرست از رژلب مي‌تواند شما را پيرتر از سن طبيعي‌تان نشان بدهد و تناسب اجزاي صورت را به هم بريزد. در ادامه، شما را با رايج‌ترين اشتباهات در آرايش لب آشنا مي‌كنيم تا بتوانيد در آينده بهتر از اين ابزار آرايشي كمك بگيريد.

 https://elanza.com/product/LNZ-P-5081/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DA%98-%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-01

اكثريت زنان به رژلب علاقه خاصي دارند و قابليت‌هاي اين ابزار آرايشي را هم مي‌دانند : افزايش جذابيت چهره، افزودن گرما و شادابي به زيبايي‌هاي صورت، و بهتر كردن جلوه‌هاي آرايشي در كل. با اين‌حال، استفاده نادرست از رژلب مي‌تواند زنان را پيرتر از سن طبيعي‌شان نشان بدهد و تناسب اجزاي صورت را به هم بريزد. در ادامه، شما را با رايج‌ترين اشتباهات در استفاده از رژلب آشنا مي‌كنيم تا بتوانيد در آينده بهتر از اين ابزار آرايشي كمك بگيريد.

 

استفاده از رژلب روي لب‌هاي خشك و پوسته‌ پوسته

لب‌هاي خشك هيچ وقت جلوه خوبي ندارند، اما زنان از دوره ميان‌سالي به بعد بيشتر با خشكي لب‌ها مواجه مي‌شوند. آنان معمولا موقع استفاده از رژ لب به خشكي لب‌ها دقت نمي‌كنند و آن را روي لب‌هاي خشك به‌كار مي‌گيرند. در اين وضعيت،‌ ذره‌هاي رژلب درون ترك‌هاي لب فرو مي‌روند و علاوه بر ايجاد بدشكلي در لب‌ها، سن زنان را بيشتر به نظر مي‌رسانند. براي جلوگيري از ايجاد اين مشكل، از لايه‌بردارهاي خفيف براي يك‌دست كردن لب‌ها و جداسازي سلول‌هاي مُرده پوستي استفاده كنيد. اگر از محصولات مرطوب‌كننده لب نيز در ساعات مختلف روز كمك بگيريد، خشكي لب‌ها را تا حدود زيادي كنترل مي‌كنيد.
قيمت روز مسكن در مناطق مختلف!

آيا من افسرده هستم؟ از مشاور بپرسيد

https://elanza.com/product/LNZ-P-5295/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-oriental-%D8%AD%D8%AC%D9%85-750-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

عدم استفاده از پرايمر لب

از ويژگي‌هاي مهم پرايمر لب،‌ اين است كه نمي‌گذارد ذرات رژلب به‌ سمت خطوط دور دهان نفوذ كنند و در اين قسمت‌ها پخش شوند. بعضي از زناني كه از دوره ميان‌سالي به بعد از رژلب استفاده مي‌كنند، كاملا با اين مشكل آشنايي دارند ولي نمي‌دانند كه چرا رژلب به قسمت‌هاي مختلف دهان گسترش پيدا كرده است. خوش‌بختانه، پرايمر لب مي‌تواند اين مشكل را حل كند.

 

استفاده بدون مقدمه از رژلب

پس از دوران ميان‌سالي و خصوصا در دوران سالمندي، استفاده از رژلب به دقت زياد و مقدمات لازم مانند ايجاد خطوط يكدست دور لب نياز دارد. بنابراين، به ابزارهاي مناسب ديگر براي اين كار نياز پيدا مي‌كنيد. ابزارهايي مانند خط لب به شما كمك مي‌كنند تا خط كاملا مشخصي را دورتادور لب بكشيد و بعد ناحيه درون خطوط را با استفاده از رژلب پُر كنيد. حتي بهتر است كه پُر كردن داخل خطوط را با كمك براش‌هاي آرايشي انجام بدهيد، چون ميزان دقت در عملكرد را افزايش مي‌دهند و اين امكان را براي شما فراهم مي‌سازند كه با حوصله و به‌طور تدريجي كارتان را پيش ببريد.


پيشنهاد ويژه
آموزش و مشاوره,آموزش حسابداريآموزش نرم افزار سپيدارخدمات زيبايي ، پوست و مو ,خدمات پوست مو زيباييديگه از زرد بودن دندون هات خجالت نكشتبليغات ، چاپ ,خدمات ديجيتالي و چاپساك دستي تبليغاتي با طراحي دلخواه شما

راحت مي‌گذاريد كه رژلب محو شود

نمايان بودن خطوط دور لب و محو شدن رنگ ميان آن‌ها، يكي از مُدهاي قديمي است كه امروزه جذابيتي ندارد و حتي نامطلوب شناخته مي‌شود. بنابراين، از ايجاد چنين حالتي روي لب‌هاي خودتان جلوگيري كنيد. براي اين‌كه ماندگاري رنگ رژلب را افزايش بدهيد، از براش آرايشي براي استفاده از رژلب كمك بگيريد. براش‌ها، ذرات رژلب را بهتر به درون بافت لب‌ها فرومي‌برند. اگر اين كار براي بار دوم و سوم تكرار كنيد، ماندگاري رنگ رژلب را به حداكثر مي‌رسانيد.

 

استفاده از رنگ‌هاي بي‌روح

رنگ‌هاي بي‌روح به زيبايي لب‌ها آسيب مي‌رسانند و آن‌ها را غيرطبيعي جلوه مي‌دهند. بعضي از زنان تمايل دارند كه از رنگ‌هاي بسيار كم‌رنگ و خنثي به‌عنوان رژلب استفاده كنند، اما اين رنگ‌ها واقعا زيبايي طبيعي لب‌ها را نابود مي‌كنند كه كليد اصلي براي داشتن لب‌هاي جوان و زيبا است. بنابراين، بهتر است كه رنگ رژلب شما به تيره‌ترين قسمت لب‌تان نزديك باشد و حتي از رژلب‌هاي براق هم استفاده كنيد. برخلاف تصور رايج، استفاده از رژلب براق فقط براي ۲۰ ساله‌ها نيست و زنان بعد از دوران ميان‌سالي هم مي‌توانند از همين محصولات براي افزايش زيبايي خودشان استفاده كنند.

منبع: https://www.beytoote.com/attire/face-attire/mistakes5-makeup-raise.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۴۷:۱۶ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

عوارض اتو مو براي سلامت و زيبايي موهايتان
بياييد رو راست باشيم، هر كدام از ما كه بطور طبيعي موهاي صاف و لختي نداريم در خيال خود موهايي صاف و شلاقي را تصور مي كنيم. به همين منظور ما تصور شما را درك كرده ايم. اما صاف كردن مو چه از طريق اتو مو و چه با استفاده از مواد شيميايي در سالن هاي زيبايي با عوارضي همراه است كه مي تواند براي موها يك فاجعه محسوب شود. اما آيا از اين عوارض مطلع هستيد؟ فاجعه آن چيست؟ اين قسمت از نمناك را از دست ندهيد تا در مورد اين عوارض آگاه شويد.

https://elanza.com/product/LNZ-P-5127/%D8%AE%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%AF-001

موي صاف

عوارض جانبي اتو مو چيست؟
صاف كردن مو با اتو مو و يا استفاده از مواد شيميايي عوارضي را به همراه دارد، از جزئي ترين اين عوارض يعني كدر شدن مو گرفته تا مشكلي جدي چون ريزش مو.

1. خشكي مو:
آيا تا به حال توجه كرده ايد كه هنگام استفاده از اتو مو، دودي از آن بلند مي شود! در حقيقت اين دود نيست و بخار است زيرا روش كار اتو مو بدان صورت است كه با كشيدن رطوبت مو آن را صاف و به حالت خود نگه مي دارد و به همين دليل است كه پس از شستشوي موهايتان آن ها به حالت طبيعي خود بازمي گردند زيرا رطوبت داخل آن ها احيا مي شود. استفاده مداوم از اتو مو و مواد شيميايي، چربي طبيعي مو را از بين برده و آن ها را به شدت خشك، شكننده و آسيب پذير مي كند.

خشكي مو

2. وز شدن مو:

https://elanza.com/product/LNZ-P-5ffd73aad84f6/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-urban-light-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-110
شايد به اين موضوع فكر كرده باشيد كه استفاده از اتو مو تنها راه خلاصي شما از موهايي وز باشد اما متاسفانه اين امر برعكس اتفاق مي افتد زيرا اتو مو سبب خشكي مو شده بنابراين به مرور زمان بيشتر آن ها را وز خواهد كرد.

3. شكستگي مو:
با دانستن اين كه صاف كردن مو (موقت يا دائمي) موجب خشكي مي شود بنابراين سبب تضعيف و مستعد شكستگي آن ها نيز خواهد شد.

4. موخوره:
يكي ديگر از عوارض اتو مو، موخوره است و معمولا زماني رخ مي دهد كه ساقه هاي ضعيف مو از وسط مي شكنند. علاوه بر اين كه موخوره نشانه ي آسيب پذيري موهاست، ظاهر ناخوشايندي نيز به آن ها مي دهد.

موخوره

5. كدر شدن مو:
چربي هاي طبيعي پوست سر و رطوبت موجود در مو ها مسئول درخشش ، زيبايي و سلامت آن هستند. با صاف كردن مو ها اين ويژگي هاي مو از بين مي روند و كدر و بي جان مي شوند.

6. ريزش مو:
استفاده مكرر از اتو مو و مواد شيميايي به ترتيب به فوليكول ها و ريشه مو آسيب مي رساند بنابراين هنگامي كه ريشه ها ضعيف شوند ريزش مو رخ خواهد داد.

7. ريزش و از دست دادن دائمي مو:
اگر فكر مي كنيد كه با كنار گذاشتن اتو مو بعد از چند سال مي توانيد سلامت را به موهايتان برگردانيد سخت در اشتباه هستيد زيرا استفاده مداوم از اتو مو و مواد شيميايي براي صاف كردن آن ها فوليكول هاي مو را از بين مي برد و در نتيجه ممكن است براي هميشه آن ها را از دست دهيد.

ريزش مو

8. خارش پوست سر:
با از بين رفتن فوليكول هاي مو، چربي هاي طبيعي كه مسئول رطوبت مو هستند كاهش ميابند. اين امر منجر به خشكي ، پوسته پوسته شدن و درنتيجه خارش پوست سر مي شود كه حتي ممكن است پيشاني و گردن را نيز درگير كند.

9. تغيير دائمي بافت مو:
يكي از مهم ترين عوارض استفاده از اتو مو و مواد شيميايي صاف كننده موي سر تغيير غير قابل بازگشت بافت آن است. دراين شرايط هيچ درمان يا ماسكي براي مو وجود ندارد كه بتوان از طريق آن ها موهاي سالم و طبيعي را به دست آورد و تنها چاره اين است كه صبر كنيد تا موها به طور طبيعي رشد كنند.

بافت مو

صاف كردن موها بدون استفاده از يك اتو مو مناسب مي تواند به طور دائمي به كوتيكول هاي مو آسيب برساند و باعث كندتر شدن رشد آن ها شود.

11. بد شكل شدن موها هنگام رشد از ريشه:
روشن است كه پس از استفاده از اتو مو ، موهايتان دوباره با بافت طبيعي خود رشد مي كنند، در اين حالت شما با موهايي فر در بالاي سر و موهايي صاف در پايين سر مواجه خواهيد شد كه خب امري ناخوشايند بوده و ظاهري زيبا نخواهد داشت.

12. خارش بدن:
بعضي از محصولات نرم كننده كه پس از صاف كردن موهايتان استفاده مي كنيد، هنگامي كه با حرارت تماس پيدا مي كنند سبب آزاد شدن گاز فرمال دهيد مي شوند . قرارگيري مكرر بدن در برابر اين گاز قوي ، پوست و چشم را تحريك كرده و سبب خارش پوست و گاهي مشكلات تنفسي ( آسم ) مي شود.

خارش سر

13. حساسيت پوستي شديد:
ممكن است بدون اينكه بدانيد، به مواد شيميايي كه براي صاف كردن دائمي موهايتان استفاده مي كنيد ، حساسيت داشته باشيد. واكنش حساسيت زا به اين روش ها ممكن است بلافاصله يا چند روز بعد از استفاده اتفاق بيفتد. اين مسئله ممكن است در پوست سر و بدن سبب، حساسيت شود و بثورات پوستي، قرمزي، تحريك و سوزش چشم هايتان را به همراه داشته باشد.

چگونه از عوارض جانبي صاف كردن مو پيشگيري كنيم؟
هميشه قبل از صاف كردن موهايتان از محافظ حرارتي مو استفاده كنيد تا جلوي حرارت بيش از حد و داغي كامل اتومو را بگيريد.
سعي كنيد صاف كردن موهايتان را به دو بار در هفته محدود كنيد. از استفاده روزانه آن به دليل عوارضي كه دارد، خودداري كنيد.
با درجه حرارتي متوسط يا كم از اتو مو استفاده كنيد.
هيچ گاه با موهاي خيس از اتو مو استفاده نكنيد زيرا موهاي خيس در ضعيف ترين حالت خود هستند و بسيار شكننده اند.
موهايتان را پس از هر بار شستشو روغن مالي كنيد، از نرم كننده استفاده كنيد تا رطوبت موها را بازگردانيد و همچنين مي توانيد هر دو هفته يك بار از نرم كننده اي قوي براي آبرساني بهتر موهاي خود استفاده كنيد.
مرطوب كردن مو

يك هفته در ميان ، از ماسك طبيعي ماست، شير نارگيل، عسل و روغن زيتون استفاده كنيد تا موهايتان را به طور طبيعي رطوبت رساني كنيد.
موهايتان را با سركه سيب بشوييد (دو قاشق غذاخوري در يك فنجان آب) تا درخشش را به آن ها برگردانيد.
در حالي كه هريك از روش هاي صاف كننده مو ( دائمي يا موقت) را انجام مي دهيد، مي توانيد از اين اقدامات احتياطي ساده استفاده كنيد تا عوارض جانبي ناخوشايند آن ها را كاهش دهيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۲۴:۵۵ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

* ابتدا مو را با شامپوي مناسب شسته و از نرم كننده هاي مو استفاده كنيد.

https://elanza.com/product/LNZ-P-5082/%D8%B1%DA%98-%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-vivid-matte-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-47

اتوكردن مو

* از سرم هاي مو استفاده كنيد تا مو هاي شما فريز نكند. مقداري كم از سرم را برداشته و به تمام كف دست بماليد گرما دست شما اثر مفيد سرم مو را زياد ميكند. سپس به تمام مو مخصوصا نوك هاي مو بزنيد. زياد استفاده نكنيد چون باعث چرب شدن مو ميشود.

* سپس مو را با برس و سشوار ۹۰٪ خشك كنيد. سعي كنيد كه مو را نكشيد ولي به مو حالت صاف بدهيد.

هر موبايلي ميخواي زير قيمت و با تخفيف عالي از تيمچه بخر! سريع كليك كنيد

ارزون ترين بليط هواپيما رو از سفر ماركت بخر

https://elanza.com/product/LNZ-P-5313/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-keratin-%D8%AD%D8%AC%D9%85-300-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


* سپس از پشت سر شروع كنيد و تكه كوچكي از مو را برداشته و بقيه را كليبس بالا بزنيد. اتوي مو را به برق زده و وقتي چراغ اتو شروع به چشمك زدن كرد يعني اتوي شما آماده كار است با مواد محافظتي مو انرا اسپره كنيد و در حاليكه تكه اي از مو لاي دو انگشت اشاره و وسط دست چپ شماست با اتوي مو تكه مو را گرفته ودر حاليكه مو را نميكشيد اتوي خود را روي مو سر دهيد پايين. در هيچ كجا توقف نكنيد. و اگر لازم شد اين كار را سه دفعه تكرار كنيد. در هر دفعه چون مو خيلي داغ ميشود و ميتواند دست شما را بسوزاند از شانه خود استفاده كنيد تا مو را صاف كنيد.

نكته مهم ديگر اين است كه مواظب پوست سر مدل خود باشيد. اگر شما اماتور هستيد اين كار را چند بار وقتي كه اتو به برق نيست امتهان كنيد و يا از عروسكهاي آرايش گري استفاده كنيد. توجه داشته باشيد مو فايبر نباشد يعني مصنوعي نباشد كه آنرا ميسوزاند.

اتوكردن مو

پيشنهاد ويژه
تيكبانسريعترين و ارزانترين راه سفر به نقاط مختلفمد و پوشاك,خياطي و مزونبا شيك و پيك رايگان خياطي ياد بگيرخدمات زيبايي ، پوست و مو ,خدمات پوست مو زيباييديگه از زرد بودن دندون هات خجالت نكش

* كار با اتوي مو بسيار آسان است فقط دقت ميخواهد براي اينكه بسيار داغ ميشود.

* در انها دوباره از سرم هاي مو ميتوانيد استفاده كنيد تا سطح مو را صاف كنيد.

* با اتوي مو ميتوانيد مو را فر و يا حالت هم بدهيد.

 

منبع: https://www.beytoote.com/attire/face-attire/ironhair3.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۲۳:۴۶ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

معمولا افراد از سشوار براي خشك كردن مو استفده مي كنند اما اين وسيلهاستفاده هاي ديگري هم دارد كه ممكن است با بعضي از آن ها آشنايي نداشته باشيد. آيا تا به حال موارد استفاده سشوار را شنيده بوديد؟ از سشوار بيشمار استفاده مي شود كه در ذيل به آن ها مي پردازيم.
10 كاربرد جالب سشوار در خانه داري و آشپزي

https://elanza.com/product/LNZP-603d59e078d07/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D9%85-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
1-از سشوار براي خشك كردن لباس هاي مرطوب و يا لباس هايي كه قسمتي از آن ها خيس است استفاده مي شود.
2-آيا تا به حال سعي كرده ايد جاي برچسپ ها را از بين ببريد؟از سشوار براي اين عنوان استفاده كنيد چون حرارت آن باعث مي شود جاي برچسپ ها ذوب شود و كم كم از بين برود.
3-آيا دوست داريد كيك بپزيد ؟.استفاده از سشوار و تنظيم آن بر روي درجه هاي پايين تر مي تواند فرآيند شكل دهي به مواد روي كيك را به جاي هواي آزاد ، تسريع كند.سشوار به كيك شما درخشندگي خاصي مي دهد . مي توانيد گرماي سشوار را از بالا و كناره ها به آن وارد كنيد.
كاربرد سشوار
كاربرد جالب سشوار براي فرم دادن به كيك

4-سشوار براي از بين بردن جاي مداد شمعي روي ديوار مناسب است :فقط سشوار را روي جاي مداد شمعي ها نگه داريد تا ذوب شود.
5- عينك پلاستيكي شل است ؟ سفت است ؟ سشوار به كمك شما مي آيد ، گرماي سشوار را به عينك بوزيد تا منعطف شود و بعد آن را استفاده كنيد .

نكته :اين كار را براي عينك هاي ارزان انجام دهيد.

6-سشوار براي كباب پز ! ؟ زغال را روشن كنيد و فورا از سشوار براي شعله ور كردن آتش استفاده كنيد.
7-از سشوار به عنوان وسيله اي كه در زمستان به باز شدن يخ لوله ها و خشك كردن كفش ها و ذوب شدن مواد منجمد فريزي استفاده مي كنند.
8-از سشوار براي خشك كردن لاك ناخن هم استفاده مي كنند.
9- از سشوار به عنوان فر مژه استفاده مي كنند.مي توانيد هر نوع ابزاري كه براي فرم دهي مژه ها استفاده مي كنيد را براي مدت كمي مقابل سشوار قرار دهيد تا به مقدار كافي گرم شود.سپس حرارت ابزار را روي پوست خود تست كنيد و راحت تر به مژه ها شكل دهيد.
10- چگونه كفش تنگ را گشاد كنيم ؟ چوراب بپوشيد و كفش را پا كنيد و سشوار را در محل تنگ بگيريد تا جا باز كند.براي كفش هايي كه كوچك هستند و يا اين كه به بخش هاي جلويي و نزديك به انگشتان پاي شما را آسيب وارد مي كند ، مي توانيد از سشوار استفاده كنيد.به اين شكل كه ابتدا كفش را بپوشيد و سپس در ناحيه اي كه بايد كشيده شود ، سشوار را قرار دهيد.

https://elanza.com/product/LNZP-603ca8ee1aa03/%DA%98%D9%84-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88-%DA%A9%D8%AF-1-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

سشوار كشيدن شيوه‌ي پركاربرد و رايجي براي خشك كردن و فرم دهي و يا به اصطلاح براشينگ مو است. اما سشوار كردن مو هم اصول خودش را دارد و در صورت عدم رعايت آن نه تها باعث سلامت و زيبايي موها نخواهد شد بلكه عوارضي چون وز شدن و شكنندگي مو و همچنين حالت و فرمي نامناسب به موهايتان مي‌دهد. در اين بخش با بيتوته همراه باشيد تا شيوه‌ي صحيح سشوار كردن مو و اصول تقسيم بندي مو براي سشوار كشيدن را بدانيد.
برس مناسب براي سشوار كردن مو

براي خشك كردن موهايتان با سشوار از يك برس كمك بگيريد. استفاده از برس براي خشك كردن و حالت دادن به موها وقت كمتري از شما خواهد گرفت و در نهايت موهايتان بهتر مرتب شده و فرم مي‌گيرند.

 

بهترين برس، براي خشك كردن موها برسي بزرگ و گرد است. اين برس پس از سشوار كشيدن بهترين حجم و حالت را به موهايتان خواهد بخشيد. مي‌توانيد از برس‌هاي كم قطرتر براي مرتب كردن و سشوار كشيدن موهاي چتريتان استفاده كنيد.

 

محافظت از موها در برابر گرماي سشوار

هميشه قبل از استفاده كردن از سشوار يا وسايل مشابه، از اسپري يا كرم محافظ استفاده كنيد زيرا اين ماده مانعي بين مو و سشوار ايجاد مي‌كندو درنتيجه آسيب‌ديدگي را به حداقل مي‌رساند.

 

تنظيم درجه سشوار

براي اينكه موهايتان را براق كنيد، سشوار را روي باد گرم تنظيم كنيد. اگر سشوار را طوري تنظيم كنيد كه باد سرد توليد كند، روغن‌ها، ژل و ساير فرآورده‌هايي كه براي فرم دادن موهايتان استفاده كرده‌ايد به طور يكدست روي موهايتان پخش نخواهد شد.

 

حركت سشوار

- موها براي كشيدن سشوار بايد مرطوب و يا نيمه خشك باشد. اگر سشوار را روي موهاي كاملا خيس بكشيد باعث وز شدن مو و اگر موهايتان كاملا خش باشد نمي‌توانيد به راحتي به آن‌ها حالت دلخواهتان را دهيد.

 

- موها را با استفاده از برس، به چند بخش تقسيم كنيد و سشوار را بافاصله از مو نگه ‌داريد. براي اين كار 5 يا 6 دسته از موهاي خود را به صورت مورب، عمودي يا افقي از يكديگر جدا كنيد و سپس موها را سشوار يا براشينگ نماييد.
كدوم ارز ديجيتال رو بخريم تا بيش از 500درصد سود كنيم؟ سريع ثبت نام كنيد

كاهش قيمت فرش!!!!

 

- براي اينكه موهايتان كمتر آسيب ببينند، بهتر است سر مخصوص پخش حرارت و باد سشوار را بر سر لوله آن نصب كنيد.

 

- موهايتان را به دور برس سشوار بپچيد و سپس در حالي كه سشوار را روي آن گرفته‌ايد، به آرامي موها را از برس باز كنيد

 

- هنگام استفاده از سشوار آن را هميشه روي موهايتان حركت دهيد و متمركز نگه نداريد. حرارت متمركز سشوار روي موهايتان به آن آسيب خواهد زد.

 

- براي اينكه ساقه موهايتان در اثر باد سشوار نسوزد، پس از سشوار كشيدن هر بخش از موهايتان چند ثانيه صبر كنيد تا آن بخش از موهايتان خنك شود سپس دوباره كار خود را تكرار كنيد.

 

حجم‌دهي موها با سشوار

اگر دوست داريد موهايتان حجم پيدا كنند، بايد در خلاف جهت رويش ريشه موهايتان سشوار كنيد. براي اين كار يك بخش كوچك از موهايتان را انتخاب كنيد، آن بخش را دور برس سشوار بپيچيد و برخلاف جهت ريشه موهايتان بكشيد و هم‌زمان سشوار را هم روي آن بگيريد.

سشوار كردن,اصول سشوار كردن مو,طرز سشوار كشيدن مو
تقسيم بندي موها براي سشوار كردن

 

نحوه‌ي تقسيم بندي مو براي سشوار كردن

در اين شيوه، پيش از شروع براشينگ، موها به 6 دسته تقسيم مي شود: چتري، پهلوي راست، پهلوي چپ، مركز سر، پس سر، پشت سر.
پيشنهاد ويژه
آموزش و مشاوره,آموزش حسابداريآموزش نرم افزار سپيدارفروشگاه تخصصي لوازم زناشوييكاندوم متناسب با نيازت رو اينجا پيداكنهمين حالاوقتشه ازسورناخريدكنيد/*تخفيف ويژه

 

- براي تقسيم بندي موهاي پيشاني لازم است از شكستگي ابرو تا شكستگي ابروي ديگر را تا پايين سر جدا كنيد.

 

- سپس به صورت عمودي، موهاي سمت راست لاله گوش بالايي را خود تا مركز سر جدا كنيد.

 

- به همين ترتيب به صورت عمودي، موهاي سمت چپ لاله گوش بالايي خود را تا مركز سر جدا كنيد.

 

- قسمت سمت راست بالاي سر را به سمت چپ ادامه داده و تا مركز سر موها را جدا كنيد.

 

- قسمت سمت چپ بالاي سر را به سمت راست ادامه داده و موهاي آن را نيز جدا كنيد.

 

- همين تقسيم بندي را براي پس سر و پشت سر نيز رعايت كنيد.

 

• به ياد داشته باشيد كه هرچه موهايتان پرحجم تر و بيشتر باشد به تعداد تقسيم بندي ها اضافه خواهد شد.

 

منبع: https://www.beytoote.com/attire/hair/way1-hairdryer-makehair.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۰۲:۱۰ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

سشوار وسيله اي براي خشك كردن و حالت دادن به مو است كه از 2 بخش عمده يعني يك موتور دمنده و يك المنت توليد حرارت درست شده است. سشوار انواع مختلفي مانند مدل حرفه اي، نيمه حرفه اي، خانگي و مسافرتي دارند كه بسته به ميزان كاركردشان با هم متفاوت هستند. اين وسيله به دو نوع معمولي و چرخشي هم تقسيم مي شود.

استفاده از سشوار در سرماي هوا و بعد از استحمام براي جلوگيري از الانزا سرما خوردن ضرورت دارد پس بايد در خريد آن دقت كنيم و سشواري را انتخاب نماييد كه به داراي كيفيت بال و عملكرد خوبي باشد .در ادامه اين بخش از نكات مربوط به كار و زندگي نمناك مهمترين معيار هاي انتخاب سشوار را مي خوانيم.

خريد سشوار

چگونه يك سشوار خوب و مناسب بخريم؟
انواع سشوار
معمولي

براي خشك كردن و حالت دادن موها كاربرد دارد.

يوني

اين سشوار مولكول هاي آب موجود بر روي سطح موها را شكسته و موجب مي شود كه مو ها با حفظ رطوبتشان سريع تر خشك شوند. يون ها بار مثبت موجود در مو را خنثي مي كنند و به درخشش و نرمي مو هاي شما كمك مي كنند.

انواع سشوار

خشك شدن سريع موها با سشوار يوني
آشنايي با انواع سشوار براي خريد سشوار
تورمالين

اين نوع سشوار با داشتن پوششي سنگي كه حاوي مواد معدني است و به طور طبيعي يون هاي منفي را منتشر كرده و موها را براق تر مي كند .

سراميك

حرارت اين سشوارها بسيار كم است و به مو آسيبي نمي رسانند. سشوارهاي سراميكي داراي نوعي تكنولوژي هستند كه به خشك كردن موها از درون و بيرون كمك مي كنند.

چرخشي

براي حالت دادن موها در كمترين زمان مناسب است و داراي برس مي باشد .

سشوار چرخشي

سشوار چرخشي براي حالت دادن موها
نكات مهم در خريد سشوار
موتور:

سشوارهاي حرفه اي براي آرايشگاه ها موتور AC و سشوار هاي خانگي موتورشان از نوع DC است . پس هنگام خريد حواستان به نوع موتور سشوار باشد.

قدرت :

براي كاركرد مفيد يك سشوار بايد به قدرت موتور آن توجه نمود . اگر سشوار براي مصارف خانگي مي خواهيد ، روي موتوري با قدرت 1800 يا 2000 وات به بالاتر حساب كنيد ، توجه داشته باشيد در سشوارهاي چرخشي اين عدد از 700 آغاز مي شود زيرا نيازي به پرتاب باد نيست.

تنظيم حرارت:

براي تعيين حرارت مود نياز يك سشوار خوب بايد دكمه تنظيم حرارت داشته باشد .

حرارت سشوار

خريد سشوار داراي دكمه تنظيم حرارت
ويژگي هاي مهم براي انتخاب و خريد سشوار

https://elanza.com/product/LNZ-P-5108/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-mega-volume-collagene-24h-%D8%AD%D8%AC%D9%85-9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
تنظيم سرعت:

در مدل هاي خوب سشوار ، سرعت پرتاب باد را مي توان تنظيم كرد . مقع استفاده از سشوار اين آپشن به كارتان مي آيد پس به آن توجه كنيد.

نوع المنت:

وجود المنت هاي سراميكي در سشوار هاي جديد سبب كمتر داغ شدن اين وسيله و افزايش طول عمر و كاركرد آن مي شود.

باد سرد:

براي تثبيت مو مي توانيد از باد سرد سشوار استفاده كنيد ، پس سشوارهايي تهيه كنيد كه مجهز به اين دكمه هستند .

باد سشوار

دقت به دكمه باد سرد در خريد سشوار
چيزهاي كه قبل از خريد سشوار بايد بدانيد
توليد يون:

مدل هاي به روز سشوار توانايي توليد يون دارند. اين قابليت در سشوار سبب جلوگيري از به هم چسبيدگي و وز شدن مو هنگام خشك كردن مي شود و چربي داخل تار مو را حفظ مي كند.

امكانات جانبي:

هنگام انتخاب سشوار در نظر داشته باشيد كه اين وسيله حتما يك ديسپانسر داشته باشد، سري هاي مختلف ديسپانسر يا همان متمركز كننده با توجه به نوع نيازشما مي توانند به درد بخور باشند.

از ديگر وسايل و تجهيزاتي كه سشواربرحسب سليقه و نيازتان لازم است داشته باشد سري برس مانند ماساژ موست كه تجربه لذت بخشي را به همراه دارد. از نكات مثبت ديگر كه هنگام خريد سشوار بايد به آن دقت كنيم دكمه توربو، حلقه آويز و طول بيشتر سيم برق دستگاه است.

لوازم جانبي سشوار

خريد سشوار داراي امكانات و لوازم جانبي لازم
ويژگي هاي يك سشوار مناسب براي انواع مو


موهاي فر:

از سشوارهايي كه به آرامي و با حرارت كم موها را خشك مي كنند براي خشك كردن موهاي فر استفاده كنيد و از متمركز كننده هوا در جلوي سشوار براي حجم دادن به موها مي توان استفاده كرد.

موهاي صاف:

از يك سشوار سبك براي موهاي لخت و صاف استفاده كنيد زيرا بايد براي يك مدت طولاني آن را بالاي سر نگه داريد.

سشوار انواع مو

انتخاب و خريد سشوار براي موهاي صاف
نكات مهم خريد سشوار براي انواع مو
موهاي وز:

از يك نازل داراي سر بسيار بسيار نازك براي سشوار كشيدن موهاي وز استفاده شود كه بتوان با كمك آن بدون اين كه به موهاي ديگر حرارت برسد تنها قسمت هاي كوچكي از مو را خشك كرد.

موهاي نازك و كم پشت:

براي پر حجم به نظر رسيدن موها از يك نازِل با سر بسيار باريك استفاده كنيد و از ريشه موها تا بالا، آن ها را سشوار كشيد تا موها پر حجم شوند.

 

منبع: https://namnak.com/%D8%B3%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1.p60732

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۸:۵۹:۰۰ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

تميز كردن بيش از اندازه پوست، باعث آسيب رساندن به مرطوب كننده طبيعي آن مي‌شود.

دكتر رابين جي مرك متخصص پوست و مدير مركز ليزر پوست در مركز پزشكي دانشگاه كلمبيا اظهار كرد:

https://elanza.com/product/LNZ-P-5751/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-hair-extension-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


بهترين رينگ لايت ها را با تخفيف بخريد!!!

كدوم ارز ديجيتال رو بخريم تا بيش از 500درصد سود كنيم؟ سريع ثبت نام كنيد


شما مي‌توانيد مراحلي را براي محافظت از پوست و جلوگيري از احساس خارش در فصل زمستان انجام دهيد.
- تميز كردن بيش از اندازه پوست، باعث آسيب رساندن به مرطوب كننده طبيعي آن مي‌شود. شستن صورت، دست‌ها و پاها يك بار در روز كافي است، اما مجبور نيستيد هر روز از صابون و پاك كننده‌ها در اين مناطق استفاده كنيد.

- استفاده از آب گرم و صابون را محدود كنيد. اگر دچار خارش هستيد دوش آب ولرم با يك پاك كننده غيرمحرك مي‌تواند اثر بخش باشد.

- رطوبت اتاق مي‌تواند از خشك شدن پوست جلوگيري كند. هنگامي كه شما خارج از خانه هستيد پوست خود را از باد و سرماي شديد محافظت كنيد. از برنزه كردن پوست نيز اجتناب كنيد كه اين امر مي‌تواند به پوست شما آسيب برساند و خطر ابتلا به سرطان پوست را افزايش ‌دهد.

- اگر دچار پوسته پوسته شدن پوست، خارش و يا خشكي پوست به طور دائم هستيد و اين مسئله در طول سال شما را آزار مي‌دهد حتما با يك متخصص پوست مشورت كنيد.

با افزايش تعداد مبتلايان به سرطان پوست در فصل تابستان هيچ امري مهمتر از حفاظت از اين بافت بدن نيست و اين امر به راحتي با ايستادن در سايه قابل انجام است.

 

به منظور حفاظت از پوست در برابر اشعه خورشيد استفاده از كرم يا لوسيون ضدآفتاب با فاكتور حفاظت خورشيدي (SPF) حداقل 15 و بكارگيري از آن 20 تا 30 دقيقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد ضروري است. مصرف‌كنندگان بايد اطمينان حاصل كنند كه تمام اعضاي بدن از جمله پاها، بازوها، صورت، گردن و مچ پا به پايين به ويژه در صورت پوشيدن سندل و دست‌ها بايد با اين محصول حفاظتي پوشيده شوند.

 

همچنين در صورت شنا كردن و يا عرق كردن زياد بهتر است كه به دليل احتمال پاك شدن پوشش قبلي مجددا از كرم در طول روز استفاده شود. كلاه مناسبترين پوشش براي جلوگيري از برخورد آفتاب با پوست صورت است، اما اگر از كلاه بيس بال استفاده مي‌كنيد ماليدن كرم ضدآفتاب به پشت گردن و گوش‌ها ضرورت دارد.

 https://elanza.com/product/LNZ-P-5754/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-urea-argan-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

از سوي ديگر اگر تصور مي‌كنيد به دليل ابري و گرفته بودن هوا نيازي به اين پوشش محافظ نداريد اشتباه مي‌كنيد، چرا كه به گفته كارشناسان اشعه مضر فرابنفش خورشيد حتي از ابرها و آب نيز عبور مي‌كند.


پيشنهاد ويژه
كيف و كفش چرم,كفش و كيف كفش چرم لازمه يك استايل لاكچري! / خريدبليط هواپيمابا بليط هاي گران قيمت خداحافظي كنيدفروشگاه تخصصي لوازم زناشوييراهنماي انتخاب و خريد محصولات زناشويي

همچنين شن، آب و برف مي‌تواند نور خورشيد را منعكس كرده و ميزان اين پرتو فرابنفش را افزايش دهد. در چنين مواردي استفاده از كرم‌هاي با اس پي اف بالاتر و ماليدن آن بر روي بيني و لب‌ها با اكسيد روي الزامي است. درصورتي كه پوست حساسي داريد خواندن برچسب روي كرم پيش از استفاده بسيار مهم است.

 

حتي در مواردي كه اين كرم‌ها به لحاظ مسايل آلرژي‌زا و آزمايش‌هاي درموتولوژي كنترل شده باشند باز هم در برخي موارد پوست افراد به آنها حساسيت مي‌دهد. در اين شرايط به مدت 3 روز از اين محصولات و به مقدار كم بر روي پوست آزمايش كنيد و در صورت عدم مشاهده علايم حساسيت و آلرژيك از قبيل قرمزي و التهاب مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.

منبع: https://www.beytoote.com/attire/cuticle/shelter-skin-summer-recommendation.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۲:۲۸:۰۶ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

لوازم آرايشي ايمن جزئي ضروري از مراقبت‌هاي پوستي هستند. آيا مي‌دانيد كه بيشتر لوازم آرايشي و بهداشتي و محصولات مراقبت از پوست مي‌توانند موجب سوزش پوست، حساسيت و يا حتي خطرات جدي‌تر سلامتي شوند. برخي از اين مواد حتي مي‌توانند روي مقدار هورمون‌هاي بدن تاثير بگذارند و مشكلات فراواني را براي خانم‌ها به وجود بياورند. مواد شيميايي سمي فقط به لوازم آرايشي محدود نمي‌شوند و مي‌توانند در تمامي مواد شوينده بهداشتي كه در زندگي روزمره با آنها سروكار داريم نيز وجود داشته باشند.

 

 

بسياري از محصولات حاوي اسانس‌ها و خوشبو كننده‌هاي مصنوعي هستند كه مي‌توانند ايجاد حساسيت پوستي كنند. با وجود تمام اين خطرات، با چند دقيقه تامل و آموزش مي‌توانيد نكات ايمن لوازم آرايشي را بياموزيد و يك عمر با اين آگاهي در سلامت و ايمني به سر ببريد. حتي محصولاتي كه مخصوص پوست‌هاي حساس ساخته مي‌شوند نيز گاهي حاوي موادي هستند كه پوست نمي‌تواند آنها را تحمل كند و به آن واكنش نشان مي‌دهد. اگر پوست شما حساس است، از مصرف هر نوع ماده‌اي كه از ايمني آن صد در صد مطمئن نيستيد، خودداري كنيد. اولين قدم براي آگاهي از ايمني لوازم آرايشي، خواندن برچسب محصول و آشنايي با مواد تشكيل دهنده آن است. نگاهي به برچسب شامپو، نرم كننده، خمير دندان، عطر، لوازم اصلاح و كرم‌هاي پوست و آرايشي خود بيندازيد و ببنيد آيا هر يك از آنها حاوي مواد زير هستند:

 

عطرها و اسانس‌هاي مصنوعي

 

رايحه‌ها يكي از پنج آلرژن‌‌هاي معروف بوده و براي مغز سمي هستند. اكثر افراد داراي حساسيت، با استشمام يك رايحه مصنوعي دچار سرگيجه، احساس بيماري و يا حالت تهوع مي‌شوند. اگر پوست حساس داريد، از مصرف هر نوع عطر و يا محصولي كه حاوي اسانس‌هاي مصنوعي است، خودداري كنيد. پارابــن‌هـا هـمــچون Butlyparaben Methlyparaben و Propylparaben به عنوان نگهدارنده در محصولات آرايشي، بهداشتي به كار مي‌روند و پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه اين مواد باعث واكنش‌هاي حساسيتي، سوزش پوست و آسيب به سيستم ايمني بدن، ريه‌ها و چشم‌ها مي‌شوند. اتحاديه اروپا استفاده از آنها را در محصولات آرايشي بهداشتي ممنوع كرده است.

 

اين ماده كه با نام SLS شناخته مي‌شود، در اكثر شامپوها و خمير دندان‌ها وجود دارد و در تهيه برخي از شست‌وشو دهنده‌هاي دهان و لوازم آرايشي و محصولات مراقبت از پوست و مو نيز به كار مي‌رود. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند اين ماده علاوه بر اينكه پوست را تحريك مي‌كند، سرطان‌زاست و در سيستم غدد درون ريز و توليد مثل اختلال ايجاد مي‌كند و هنگام استفاده از خمير دندان حاوي اين ماده، افراد حساس دچار آفت دهاني مي‌شوند.

 

نفت يا نفت‌خام

 

آيا دلتان مي‌خواهد از محصولاتي استفاده كنيد كه ماده تشكيل دهنده آن همان ماده تشكيل دهنده بنزين و سوخت خودروست؟ محصولاتي كه از فرآورده‌هاي نفتي ساخته مي‌شوند، سرطان‌زا هستند. مواد طبيعي و موثرتر بسياري پيرامون شما وجود دارند كه مي‌توانيد از آنها استفاده كنيد. مواد نگهدارنده‌اي همچون Thimerosal بسيار سمي هستند و موجب اختلال در سيستم عصبي مي‌شده و پوست را تحريك مي‌كنند. اين ماده در تهيه واكسن و لوازم آرايشي چشم و ابرو همچون ريمل به كار مي‌رود و در صورت استفاده طولاني مدت مي‌تواند به چشم‌ها آسيب برساند. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه اين ماده سرطان‌زاست و دستگاه تناسلي و سيستم ايمني و ارگان‌هاي ديگر بدن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در حال حاضر استفاده از اين ماده در كانادا ممنوع اعلام شده است. فرمالدئيد معمولا شامل DMDM و Diazolidinyl Area و Imidazolidinyl و Hydroxy methyl sodium مي‌شود. اين مواد بسيار خطرناكند و معمولا در تهيه دستمال‌هاي مرطوب به كار مي‌روند. در واقع، آنها سرطان‌زا هستند و موجب مشكلات رشد، اختلال غدد درون ريز، آلرژي و مسموميت و اختلال در سيستم ايمني بدن مي‌شوند.

 https://elanza.com/product/LNZ-P-5757/%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88-%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-cysteine-b6-zinc-%D8%AD%D8%AC%D9%85-125-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

محصولات حيواني

 

از اين محصولات در تهيه شمع، صابون، كرم اصلاح، لوازم آرايشي، رنگ مو، مداد رنگي و لاستيك استفاده مي‌شود. علاوه بر نگراني‌هاي اخلاقي، مواد شيميايي و هورموني موجود در بدن حيوانات ساختار بدن را بر هم مي‌زنند و واكنش‌هاي آلرژيك، دانه‌هاي سرسياه و اگزما را به همراه دارند.

 

فتالات


بهترين رينگ لايت ها را با تخفيف بخريد!!!

كدوم ارز ديجيتال رو بخريم تا بيش از 500درصد سود كنيم؟ سريع ثبت نام كنيد


در لوازم آرايشي، به خصوص لاك‌هاي ناخن يافت مي‌شود و به راحتي از طريق پوست جذب بدن مي‌شود، همچنين در ناباروري مردان و آسيب به اسپرم و صدمه به جنين نقش دارد و در سنين باروري زنان مي‌تواند موجب نازايي آنها شود، اگر چه جايگزين‌هاي امني نيز براي آن وجود دارند كه معمولا نوع لهستاني آن فاقد فتالات است و استفاده از اين ماده در اروپا ممنوع مي‌باشد.

 

تولوئن

 

حلالي است كه در بيشتر حلال‌هاي لاك وجود دارد و توسط انجمن بين‌المللي استاندارد عطرها، به طور بالقوه سرطان‌زا شناخته شده است. اين ماده در افراد حساس مي‌تواند سبب سوزش چشم، ريه و پوست شود و در برخي تحقيقات آمده است كه مي‌تواند موجب مسموميت سيستم عصبي و ايمني بدن شود و استنشاق آن در طول زمان به مسموميت و سرگيجه منجر مي‌گردد.

 

عوامل و مواد فوم ساز

 

موا فوم‌سازهمچون Dea موجب تحريك پوست و ضعف سيستم ايمني مي‌شوند و با تضعيف سيستم ايمني، احتمال ابتلا به مشكلات پوست افزايش مي‌يابد و بالقوه موجب سرطان و اختلال در سيستم غدد درون ريز مي‌شود.

 

الكل‌هاhttps://elanza.com/product/LNZ-P-5752/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%85-%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-hair-transplant-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D9%85-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

برخي از انواع الكل‌ها كه در تهيه لاك‌ها و عطرها به كار مي‌روند، موجب خشكي و ترك پوست، پيري زودرس و ايجاد لكه‌هاي قهوه‌اي رنگ مي‌شوند. ترك خوردن پوست نيز شرايط رشد باكتري‌ها و سموم را فراهم مي‌كند. اين مواد با نقايص هنگام تولد (مادر زادي) و ايجاد حساسيت‌ها ارتباط مستقيم دارند و كساني كه هر روز به واسطه شغل‌شان در تماس با اين مواد هستند، به مرور پوست و بافت‌هاي بدن آنها آسيب مي‌بيند. الكل استريل، اثر مضري روي پوست ندارد و استفاده از آن در لوازم آرايشي ايمن است.

 

آلومينيوم

 

در تهيه ضد آفتاب‌ها و دئودورانت‌ها از آن استفاده مي‌شود و پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه در مغز اختلال ايجاد كرده و موجب آلزايمر و اختلالات مغزي مي‌گردد. مواد غير سمي و جايگزيني وجود دارند كه توليد كنندگان به راحتي مي‌توانند از آن استفاده كنند؛ مثلا نوع طبيعي آلومينيوم به نام «آلوم» به راحتي جذب بدن نمي‌شود و استفاده از آن كاملا ايمن است.

 

Triclosan

 

يك ضد باكتري است كه بسياري از توليد كنندگان در تهيه صابون و محصولات مراقبت از پوست از آن استفاده مي‌كنند. گاه در برخي از آفت‌كش‌هاي شيميايي كشاورزي نيز به كار مي‌رود. هنگامي كه دستان خود را با اين ماده مي‌شوييد در واقع باكتري‌ها را از بين مي‌برد و علاوه بر باكتري‌هاي مفيد، مي‌تواند باكتري‌هاي مفيد دستگاه گوارش را نيز از بين ببرد؛ چرا كه به راحتي جذب مي‌شود؛ در نتيجه سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌كند و مقاومت بدن را در برابر بيماري‌ها كاهش مي‌دهد. روغن‌هاي طبيعي به كار رفته در محصولات مراقبت از پوست بايد به آرامي سرد شوند و فاسد نشده و سالم باشند. هنگامي كه روغن‌هاي طبيعي گرم مي‌شوند، بسياري از خواص تغذيه‌اي آنها از بين مي‌رود و حتي گاه سمي مي‌شوند.

 

منبع: https://www.beytoote.com/attire/cuticle/غير مجاز مي باشدmetics2-tasyrlvazm-sensitive.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۲:۲۵:۳۸ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه يك آرايش صحيح و بدون نقص داشته باشيم ، بايد زيرسازي پوست به خوبي انجام نشود زيرا عدم زيرسازي پوست سبب مي شود آرايش بخوبي روي پوست شما ماسيده و به خوبي ننشيند و جلوه نازيبا به پوست شما بخشد . در اين بخش از دنياي مد الانزا به مراحل مهم زيرسازي انواع پوست مي پردازيم.

زيرسازي صورت چيست؟

كارهايي كه پوست شما را براي آرايش آماده مي كند را زيرسازي پوست مي گويند كه باعث شاداب، با طراوت و صاف شدن پوست و بهتر شدن آرايشتان خواهد شد.

روش زيرسازي صورت قبل از آرايش:
قبل از آرايش بهتر است با زيرسازي پوستتان موجب زيباتر و طبيعي شدن آرايش شويد . توجه داشته باشيد هرگز روي آرايش قبلي ، پوست را زير سازي نكنيد.

پوست را لايه برداري كنيد :

پوست دائما سلولهاي زنده توليد مي كند و سلولهاي مرده بصورت پوسته پوسته درمي آيند و پوست قديمي از بين مي رود. آرايش روي سلولهاي مرده پوست نمي نشيند . پس پوستتان را هفته يا ماهي يك بار لايه برداري كنيد.

صورت خود را بشوييد:

قبل از انجام آرايش پوستتان بايد تميز باشد پس پوست خود را بشوييد و با حوله خشك كنيد.

شستشوي صورت

از كرم هاي آبرسان و مرطوب كننده استفاده كنيد:

در اين مرحله روي پوست تميز و لايه برداري شده خود كرمهاي آبرسان و مرطوب كننده بزنيد و كمي صبر كنيد و كرم را روي پوست ماساژ دهيد تا بخوبي جذب پوستتان شود.

نوع پوستتان را در نظر بگيريد :
قبل از اينكه از پرايمر ، كرم پودر و لوازم آرايشي ديگر استفاده نماييد بايد نوع پوستتان را بشناسيد تا بتوانيد صحيح ترين لوازم آرايشي كه مناسب پوستتان هستند را انتخاب كنيد.

براي اينكه آرايشتان طبيعي به نظر برسد بايد قبل از انتخاب كانسيلر و كرم پودر ، از فروشنده كمك بگيريد تا شما را در انتخاب كانسيلر و كرم پودر متناسب با پوستتان راهنمايي نمايد.

زيرسازي آرايش صورت براي پوست طبيعي

پوست طبيعي داراي منافذ باز كوچك بر روي پوست است كه در زيرسازي ، منافذ بايد بسته و پوست كاملا نرم و مرطوب شود پس بايد دقت كنيد زيرسازي بافت سبك و نرمي داشته باشد و همه معايب پوست پوشانده شويد.

زيرسازي آرايش صورت براي پوست هاي چرب

براي مسدود كردن منافذ باز روي پوست چرب ، يك زيرسازي مات انتخاب نماييد . زيرسازي مات براي كنترل توليد سبوم بيش از حد در پوست چرب است . براي زير سازي پوست چرب بايد موادي را انتخاب كنيد كه چربي نداشته باشند.

پرايمرها مدل هاي مختلفي دارند كه متناسب با پوست خود يكي را انتخاب كنيد . اگر پوست تان چرب است از پرايمرهاي مخصوص پوست خود و پرايمرهاي مات استفاده كنيد. در صورت داشتن پوست چرب از كرم پودرهاي پوست چرب استفاده نكنيد. كرم پودرهاي پودري ميزان چربي پوست را گرفته و براي پوستهاي چرب مناسبند.

پرايمر قبل آرايش

زيرسازي آرايش صورت براي پوست هاي خشك

اگر پوست خشك داريد ، براي اينكه چين و چروك پوست كمتر ديده شود ، بايد زير سازي مرطوب باشد. كرم پودرهاي مايع و كرم پودرهايي كه حالت كرمي دارند براي پوستهاي خشك مناسب ترند.در صورت داشتن پوست خشك ، از پنكيك هاي فشرده استفاده كنيد.

زيرسازي آرايش صورت براي پوست تركيبي

قبل از آرايش پوستتان اگر پوست تركيبي داريد بهتر است براي زيرسازي از يك مرطوب كننده مات استفاده نماييد و منافذ بازپوست را مسدود كنيد.

https://elanza.com/product/LNZ-P-5497/%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-melalift-%D9%88%D8%B2%D9%86-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85

از پرايمر استفاده نماييد:

براي اينكه آرايش شما هميشه در همه وقت زيبا به نظر برسد و خيلي زود از بين نرود از پرايمر استفاده كنيد پس قبل از هر آرايش غليظ يا ملايمي از پرايمر استفاده كنيدتا دوام آرايش شما بيشتر شود.

استفاده از پرايمر سبب پوشاندن چروكهاي سطحي و روزنه ها و صاف و يكدست شدن پوست مي شود . مي توانيد از پرايمرهايي مخصوص چشم نيز استفاده كنيد تا آرايش چشم ماندگارتر شود.

از كرم پودر استفاده نماييد:

اگر آرايش خوب و تميزي مي خواهيد از كرم پودر براي پوشاندن لكه ها و جلا دادن به پوست استفاده نماييد . برخي كرم پودرها حاوي ضدآفتاب هستند و حتي به پوست رطوبت هم مي دهند.استفاده از كرم پودر مناسب سبب پنهان شدن چين و چروك پوست مي شود.

براي زيرسازي خوب از كرم پودر مايع يا پودري استفاده كنيد. در صورتي كه كرم پودر سريع جذب پوستتان مي شود، كرم پودري چرب تر انتخاب كنيد و آن را با ابر آرايشي پخش كنيد و چربي آن را از روي پوست بگيريد.

كرم زيرسازي آرايش

از كانسيلر استفاده كنيد:

كانسيلر مناسب پوست خود را انتخاب كرده و آن را بعد از كرم پودر بزنيد. كانسيلر عيوب پوست مانند لكه ها، تيرگيها، قرمزيها را مي پوشاند. در صورت داشتن پوست چرب كانسيلر چرب نزنيد.

از فيكساتور استفاده نماييد:

بعد از انجام آرايش چشمها و لب و ابرو ، براي ثابت ماندن آرايشتان و تغيير نكردن آن از فيكساتورها كمك بگيريد تا در كل روز آرايش شما تغيير نكند و صورتي صاف و يكدست داشته باشيد.

نكات مهم هنگام زيرسازي پوست :
در نظر داشته باشيد كه كرم پودر و يا پنكيك شما علاوه بر متناسب بودن با نوع پوست شما بايد با رنگ پوست شما تطابق داشته باشد تا آرايش طبيعي به نظر برسد.
براي پخش كردن كرمها از پدهاي مخصوص مانند پدهاي اشكي يا مثلثي شكل استفاده كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۵۱:۰۳ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 10
همه : 0
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی