فروشگاه اينترنتي گينزا
فروشگاه اينترنتي گينزا

گاهي اوقات از مدل كاشت ناخن خود راضي نبوده و يا به طور كل از كاشتن ناخن پشيمان شده ايم ؛ هرچند كاشت بسيار مد شده است و ساده ترين راه براي بلند كردن و زيبا جلوه دادن ناخن هاي شما هستند اما بعد از چند هفته يا يك ماه، جدا كردنشان بسيار دردناك مي شود.

بهترين ايده هميشه اين است كه آن را توسط يك متخصص در يك سالن ناخن انجام دهيد، اما زمان و پول معمولاً محدوديت واقعي محسوب مي شود.

اگر اينطور است، ما اينجاييم ساده ترين راه براي برداشتن ناخن كاشت در خانه را به شما آموزش دهيم پس با مطالعه دقيق اين بخش از دنياي مد نمناك بهترين روش براي از بين بردن اين ناخن هاي مصنوعي را بدون كمترين آسيب به بافت ناخن بياموزيد.

براي برداشتن و جدا كردن كاشت ناخن در خانه چه كنيم؟
وقتي بحث از بين بردن ناخن كاشت مي شود، استون بهترين نجات دهنده شما است اين ماده شيميايي قوي مايع را حل مي كند و به شما كمك مي كند به راحتي آن ها را از بين ببريد.من مي دانم كه شما به اين فكر مي كنيد كه يك چيز خيلي قوي است، اما براي پوست شما ايمن است.استون چيزي نيست كه زياد با پوست شما تماس پيدا كند، اما جدا از كمي خشكي و در برخي موارد نادر، كمي قرمزي، براي استفاده مناسب است.

برداشتن ناخن كاشت

https://elanza.com/product/LNZ-P-5307/%D9%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-keratin-%D8%AD%D8%AC%D9%85-750-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1

براي برداشتن ناخن كاشت چه بايد كرد؟
7 روش خانگي براي برداشتن ناخن كاشت در منزل
روش برداشتن ناخن كاشت با استون
دو روش وجود دارد كه شما مي توانيد با استفاده از استون، ناخن هاي خود را برداريد.

روش 1: چگونه مي تواتن ناخن هاي كاشت را با استفاده از استون و فويل آلومينيوم برداشت:

وسايل مورد نياز:

استون، ناخن گير ؛ بافر يا پوليش ناخن ،پنبه ،فويل آلومينيومي و ژل را تهيه كنيد.

مراحل:

ناخن هاي كاشتتان را تا جايي كه ممكن است كوتاه كنيد.
هرگونه برق ناخن و لاك را پاك كنيد.
ژل را روي پوست اطراف انگشتتان بماليد. حالا، پنبه را در استون خيس كنيد و آن را روي ناخن هايتان بماليد.
يك قطعه از آلومينيوم را جدا كنيد و آن را بر روي پنبه قرار دهيد تا در جاي خود باقي بماند و دورش بپيچانيد و 25-30 دقيقه صبر كنيد.
فويل آلومينيومي را به آرامي برداريد و ناخن كاشتتان هم بايد با آن جدا شود. اگر شما احساس كرديد هنوز مقاومت مي كند، بارها اين كار را تكرار كنيد.
برداشتن كاشت ناخن با فويل

ريموو كاشت ناخن با فويل آلومينيومي
روش 2: چگونه با استفاده از استون و آب گرم ناخن كاشت را برداريم:

روش جايگزين ديگري براي استفاده از استون اين است كه به سادگي ناخن خود را در استون فرو كنيد.

وسايل مورد نياز:

استون ، چوب هاي نازك ،ژل ،ناخن گير ، آب گرم ، موچين و دو عدد كاسه

مراحل:

ناخن هاي خود را تا جاي ممكن كوتاه كنيد و زير كوتيكول ناخنتان چوب هاي نازك را تاجاي ممكن بكشيد و حركت دهيد.
يك كاسه را پر از استون كنيد و يك كاسه ديگر با آب گرم پر كنيد و كاسه حاوي استون را در داخل كاسه حاوي آب گرم قرار دهيد تا گرم شود.
هم اكنون مقدار زيادي ژل را روي پوست اطراف ناخن خود بماليد اين كار از آن ها در برابر تاثير سخت استون محافظت مي كند.
حالا ناخن هاي خود را در كاسه حاوي استون فرو كنيد. 30-40 دقيقه صبر كنيد.
بررسي كنيد كه آيا ناخن هاي كاشتتان نرم شده اند يا خير، و شما بايد بتوانيد با موچين آنها را به آرامي بكنيد.
اگر مقاومت مي كنند، كار خاصي نكنيد و آنها را براي مدت بيشتري در استون بگذاريد.
برداشتن ناخن كاشت با استون

ناخن ها را در كاسه حاوي آستون بگذاريد
برداشتن ناخن هاي كاشت بدون استون:
اگر نمي خواهيد پوست شما با چيزي مثل استون تماس پيدا كند، مي توانيد اين روش ها را امتحان كنيد كه به جاي استون از چيزهاي ديگري استفاده كنيد.

روش 1: چگونه مي توان ناخن هاي كاشت را با استفاده از پاك كننده هاي عاري از استون برداشت:

اين كار كمي بيشتر طول مي كشد، اما اگر نمي خواهيد از استون استفاده كنيد، لاك ناخن شما نيز مي تواند كمك كند تا آن ناخن هاي سرسخت را از بين ببريد.

وسايل مورد نياز:

پاك كننده غير استوني لاك ناخن ، موچين ، كاسه ، ناخن گير را اماده كنيد.

مراحل:

ناخن هاي كاشتتان را تا جاي ممكن كوتاه كنيد.
لبه هاي نوك تيزش را با موچين باز كنيد.
حالا استون را در يك كاسه بريزيد.
ناخن هاي خود را حداقل براي 30-40 دقيقه در پاك كننده لاك ناخن خيس كنيد.
زماني كه احساس مي كنيد ناخن شل شده، آن را به آرامي با موچين بكنيد؛ اگر به راحتي جدا نمي شوند، براي مدتي بيشتر بگذاريد بمانند.
توصيه سريع: پاك كننده عادي لاك ناخن بدون استون بعد از مدتي تبخير مي شوند بنابراين بهتر است كه پاك كننده لاك ناخن بيشتري را داشته باشيد.

ريموو كاشت ناخن در خانه

روش جالب برداشتن كاشت ناخن بدون استون
روش 2: چگونه مي توان با نخ دندان ناخن كاشت را برداشت:

از كمدتان نخ دندان را بيرون بياوريد. علاوه بر بهداشت دهاني شما، اين نخ هاي قوي راه بسيار خوبي براي برداشت ناخن هاي كاشت است با اين حال، اين كار تنها توسط شما انجام نمي شود، پس مطمئن شويد كه كسي را داريد كه بتواند با آن، به شما كمك كند.

وسايل مورد نياز

چوب نازك ،نخ دندان، را تهيه كنيد.

مرحله 1: مرحله فرآيند:

زير ناخنتان چوب را بكشيد تا ورودي كمي زير ناخن ايجاد كنيد.
از شخص ديگري بخواهيد تا نخ دندان را از طريق مجاري ورودي حركت دهد و با حركت اره اي حركت كند.اين كار را ادامه دهيد تا ناخن كاشت جدا شود.
توصيه سريع: اين روش بسته به آستانه درد شما مي تواند كمي ناراحت كننده يا دردناك باشد.

برداشتن ناخن كاشت با نخ دندان

استفاده از نخ دندان براي برداشتن ناخن كاشت
روش 3: چگونه مي توان ناخن كاشت را با سوهان ناخن برداشت:

يك راه ديگر براي خلاص شدن از ناخن هاي كاشت، سوهان ناخن است ؛ بله، كمي وقت گير است، اما مطمئن هستيد كه پوست شما با هيچ ماده شيميايي تماس پيدا نمي كند و كار نسبتاً مناسبي براي برداشتن ناخن هاي كاشت است.

وسايل مورد نياز

بافر يا سوهان ناخن، چوب هاي نازك، ناخن گير، قيچي ناخن، روغن تقويتي ناخن

مراحل:

اگر لاك داريد، كامل پاك كنيد و تا جاي ممكن ناخن هايتان را كوتاه كنيد.
اكنون سوهان ناخن را روي ناخن هاي كاشتتان بكشيد. به سوهان كشيدن ادامه دهيد تا احساس كنيد به ناخن هاي واقعي خود رسيده ايد.
فقط مراقب باشيد و قبل از اينكه بخواهيد روي ناخن هاي واقعي خود را هم بكشيد، متوقف شويد.
اگر ديديد كه برخي از آن هنوز بر روي ناخن هاي شما باقي مي ماند، چوب را زير ناخن كاشت بكشيد تا جدا شود. دقت كنيد كه تنها قطعات كوچكي را در يك زمان زيرشان بكشيد و سعي نكنيد زياد آن را باز كنيد.
توصيه سريع: اين روش مي تواند كمي براي ناخن هاي شما سخت و مضر باشد، براي همين در پايان به آن روغن ناخن بزنيد.

ريموو ناخن با سوهان

برداشتن ناخن هاي كاشت بدون مواد شيميايي
روش 4: چگونه مي توان ناخن كاشت را با كارت ويزيت لمينتي جدا كرد:

اگر مي خواهيد ناخن هاي كاشتتان را برداريد، اين يكي از سريع ترين راه هايي است كه مي توانيد انجام دهيد. تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه به كيف خود نگاه كنيد و يك كارت برداريد.

چيزهايي كه نياز داريد:

كارت لمينتي ؛ چوب هاي نازك

مراحل:

از چوب هاي نازك براي بلند كردن لبه هاي ناخن هاي كاشت و ايجاد يك ورودي كوچك استفاده كنيد ؛ حالا اين كارت را برداريد و آن را به قسمت ورودي بين ناخن خودتان و ناخن كاشتتان ببريد و فشار آرامي را در يك حركت به سمت بالا اعمال كنيد. اين كار را در زماني انجام دهيد كه از پاره كردن ناخن واقعي خود اجتناب كنيد و ناخن ها بايد درست از جايشان خارج شوند.

نكته سريع: شما همچنين مي توانيد از كارت اعتباري جاي يك كارت بيزينسي لمينتي براي اين روش استفاده كنيد.

آموزش برداشتن ناخن كاشت

ريموو كاشت ناخن با چوب و كارت ويزيت
روش 5: چگونه مي توان از آب گرم براي برادشتن ناخن كاشت استفاده كرد:

اين يكي از آسان ترين و سريع ترين روش هاي برداشتن اين ناخن ها است. همچنين ايمن ترين روش نيز مي باشد.

وسايل مورد نياز

آب گرم، سوهان ناخن، چوب هاي نازك و ناخن گير را مهيا كنيد.

مراحل:

ناخن ها را تا حد ممكن كوتاه كنيد و لبه هاي آن را با چوب نازك كمي باز كنيد.
آب گرم را در يك كاسه بريزيد ؛ دقت كنيد كه درجه حرارت به همان اندازه كه شما بايد براي مدت طولاني خيس كنيد، راحت باشيد.
ناخن هاي خود را در آب گرم به مدت حداقل 30-40 دقيقه خيس كنيد تا چسب حل شود. سعي كنيد در يك زاويه كه آب گرم از طريق مجاري ورودي كه با چوب نازك خود ايجاد كرده ايد، نفوذ كند. اگر ناخن ها كنده نشدند، كمي آب گرم اضافه كنيد و به مدت بيشتر در اين حالت بمانيد.
نكته سريع: همانطور كه بايد براي مدت طولاني خيس كنيد، آب به تدريج سردتر خواهد شد پس آب را مدام و مجددا گرم كنيد.

https://elanza.com/product/LNZ-P-600548ad04557/%D8%B1%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46

روش جداكردن ناخن كاشت

آسان ترين و ايمن ترين روش جدا كردن ناخت كاشت
نكات مهم و اقدامات احتياطي در هنگام برداشتن ناخن هاي كاشت
تحت هيچ شرايطي، سعي نكنيد ناخن هاي خود را با زور بكنيد.
ممكن است ناخن واقعي شما بشكند و باعث عفونت يا خونريزي شود كه بسيار دردناك خواهد بود.
اگر قصد داريد روش هايي را امتحان كنيد كه شامل استون هستند، دقت كنيد كه هيچ آتشي در اطراف شما وجود نداشته باشد، چون استون به شدت قابل اشتعال است.
هم چنين در بيشتر موارد، اثرات جانبي استون شامل كم آبي پوست و چروك پوست به طور موقت است، چون تركيب شيميايي قوي است.
اگر احساس سوزش مي كنيد و يا قرمزي جدي داريد، زخم خود را فشار ندهيد و به دنبال كمك حرفه اي باشيد.
از يك روغن ناخن بعد از كارتان استفاده كنيد هم چنين اين روش ها مي توانند واقعا بر روي پوست تاثير داشته باشند، بنابراين مرطوب كننده ملايم را بعد از اين فرآيند اعمال كنيد.
پس از برداشتن ناخن كاشت، چسب باقي مانده و يا باقيمانده ناخن كاشت كه بر روي ناخن واقعي شما باقي مي ماند را با سوهان پاك كنيد و از بين ببريد ؛ اين فرآيند معمولاً زمان زيادي را مي گيرد بنابراين صبر داشته باشيد و در جايي بنشينيد كه بتوانيد به راحتي در آنجا بمانيد.
بعد از اين كه ناخن هاي خود را برداشتيد، حداقل يك هفته صبر كنيد و به ناخن هاي خود اجازه دهيد تا قبل از انجام كار بعدي كمي تقويت شوند.

منبع: https://namnak.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.p24433

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۳۵:۵۰ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 7
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی